-A A A+

Oświadczenie uczestnika
Uczestników XX Biegu Górskiego na Hrobaczą Łąkę oraz IV Rajdu Nordic Walking na Hrobaczą Łąkę prosimy o wypełnienie oświadczania.

Oświadczenie
fot. Oświadczenie

 

Każdy uczestnik startujący w XX Biegu Górskim na Hrobaczą Łąkę lub IV Rajdzie Nordic Walking na Hrobaczą Łąkę zobowiązany jest do wypełnienia poniższego oświadczenia.

 

Każdy uczestnik, startujący w kategorii "mieszkaniec Gminy Kozy" musi wypełnić poniższe oświadczenie.

Bardzo prosimy wypełnić, podpisać i przynieść ze sobą do biura zawodów.

 

Lista startowa XX Biegu Górskigo na Hrobaczą Łąkę z numerami znajduje się:

https://www.bgtimesport.pl/zawody/lista/id/541/bieg_id/801

 

Lista startowa IV Rajdu Nordic Walking na Hrobaczą Łąkę z numerami znajduje się:

https://www.bgtimesport.pl/zawody/lista/id/541/bieg_id/802